Dostawa i płatność

Dostawa

 1. Wysyłka Produktów fizycznych nastąpi w terminie od 1 do 7 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji. W wyjątkowych sytuacjach czas dostawy może się wydłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany przed dokonaniem zakupu.
 2. Wysyłka Produktów elektronicznych nastąpi niezwłocznie po przyjęciu Zamówienia do realizacji, chyba że opis produktu stanowi inaczej (np. w przypadku przedsprzedaży).
 3. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:
  • Przesyłka pocztowa
  • Paczkomaty
  • Przesyłka kurierska
  • Odbiór w punkcie
  • Przesyłka elektroniczna
 4. Dostawy realizowane są na terenie Polski.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki lub adres e-mail.
 6. W przypadku konsultacji, szkoleń, czy innych usług indywidualnych, które zamówił Klient, a które są dostępne w Sklepie – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony lub w terminie wskazanym w opisie danego Produktu.
 7. W przypadku Produktów elektronicznych np. kursów online czy e-booków wysyłka Produktu do pobrania lub dostęp do danego kursu online czy webinaru następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu elektronicznego (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu). Dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami wskazanymi w opisie kursu czy innego Produktu elektronicznego. Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Klienta.
 8. Dostawy Produktów fizycznych odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 9. Koszty dostaw Produktów fizycznych podane są w momencie składania Zamówienia i przeliczania koszyka. Klient może się z nimi zapoznać przed dokonaniem Zamówienia. Ceny Produktów fizycznych nie zawierają cen dostawy, które doliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem Sklepu.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki Produktu liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 11. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu.
 12. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Płatność

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. Dane konta bankowego do przelewów zostaną wyświetlone po wybraniu tej formy płatności i kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”. Na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia
  • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu TPay;
 3. Do każdego Zamówienia na firmę oraz na prośbę osoby fizycznej, wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta na adres email podany w zamówieniu, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. Sprzedawca korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej, prowadząc sprzedaż bezrachunkową na rzecz osób fizycznych. Jeśli Klient nie poprosił o fakturę na osobę fizyczną, dowód zakupu stanowi potwierdzenie przelewu, pozwalające jednoznacznie przypisać transakcję do zamówienia.